MENIN ROAD - YPERNSTRASSE

De vier partnergemeenten Menen, Wervik, Zonnebeke en Ieper organiseren samen het project ‘Menin Road – Ypernstrasse’, dat loopt van 4 juni tot en met 25 september 2016. De locaties zijn toegankelijk van woensdag tot zondag van 10 tot 18 uur.

De Meenseweg, die de verbinding maakt tussen Ieper en Menen via de dorpen Geluwe en Geluveld, alsook het landschap errond, speelden een strategische rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. Al van in augustus 1914 kwam het langs de weg regelmatig tot een treffen tussen cavaleriepatrouilles. Midden oktober 1914 maakten de geregelde legers hier hun opwachting en begon de Eerste Slag bij Ieper. De steenweg Ieper-Menen kwam haaks op de frontlijn te liggen en werd aan weerszijden ervan door de strijdende partijen intensief gebruikt. De Duitsers duidden deze aan als ‘Ypernstrasse’ omdat dit voor hen de meest aangewezen weg naar Ieper was. De Britten noemden ze ‘Menin Road’ omdat deze hen naar Menen zou leiden, beginnende aan de toen al afgebroken Meensepoort. De Britten zouden echter nooit in Menen raken en de Duitsers nooit in Ieper!

Kunstparcours Landscape, Form & Psyche 

Voor dit uitzonderlijk artistiek project worden 40 nationale en internationale kunstenaars uitgenodigd om zich te verdiepen in de landschappelijke en architecturale overblijfselen van de Eerste Wereldoorlog, langs de weg Menen-Ieper. Het vertrekpunt van de tentoonstelling is het idee van het graven in de aarde. Het gegeven van het oorlogslandschap wordt benadrukt of verborgen via monumentale sculpturen, land art, schilderkunst en literatuur, maar ook door minimale en poëtische ingrepen. De kunstwerken worden gepresenteerd op en nabij de weg van Ieper naar Menen, in 19 verrassende binnenlocaties en in open lucht. De tentoonstelling wordt gecureerd door kunstenaar Johan Tahon.

Er is een gratis bezoekersgids verkrijgbaar in de 2 instappunten (Ieper en Menen) en de 2 infopunten (Geluwe en Geluveld). Je kan de gids ook hier als PDF downloaden.

Kunstboek

Teksten van o.a curator Johan Tahon en van Peter Verhelst; foto's van alle nieuwe creaties en het werk van Eva Kotatkova, Artist in Residence 2016 van het In Flanders Fields Museum.

Het kunstboek telt telt 112 blz., hardcover

Fotografie: Reinhart De Grendel - Opmaak: Möbius Publications - Druk: Lannoo

Kostprijs:€ 16,00

Volg ons ook via Facebook

Menen Juni 1916 — Collectie D. Decuypere
Menen Juni 1916 — Collectie D. Decuypere